Valpreventie

Uit de recent gepubliceerde cijfers van VeiligheidNL is naar voren gekomen dat het aantal valongevallen met een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) stijgt. In 2017 belandden 102.000 65-plussers met letsel op een Spoedeisende Hulp na een val. De helft van de valincidenten vindt plaats in of rondom het huis. Het aantal valincidenten in en om huis vertoont een stijgende lijn en is de laatste 10 jaar sneller gestegen dan het totaal aantal valincidenten. Mogelijk speelt hierbij het feit dat ouderen steeds langer thuis wonen een rol. Uit hetzelfde onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat er bij 8 op de 10 ouderen die binnenkomen op een SEH na een valongeval, al sprake was van een verhoogd valrisico voorafgaand aan het SEH-bezoek.

Een val kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld op uw kwaliteit van leven, uw zelfredzaamheid of het veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Vallen kan verschillende oorzaken hebben, de oorzaken kunnen zowel met de persoon zelf als met de (woon) omgeving te maken hebben. Als we ouder worden nemen spierkracht, uithoudingsvermogen, reactiesnelheid en coördinatie af. Het risico op een val neemt hierdoor toe. Andere Factoren in de persoon zelf zijn bijvoorbeeld: ziekte, duizeligheid, verminderde visus of medicatie gebruik. Maar ook angst om te vallen heeft een grote invloed op het bewegen en functioneren. Factoren in de omgeving zijn slechte verlichting, verkeerd schoeisel, drempels, kleedjes of ontbrekende steunpunten.

Hoe groot is het risico dat u valt en hoe kunt u vallen voorkomen? De fysiotherapeut kan samen met u, uw valrisico in kaart brengen. Het in kaart brengen van het valrisico wordt gedaan middels een gesprek, een onderzoek en screening van de thuissituatie. Vervolgens krijgt u advies over de mogelijkheden om uw valrisico te verminderen en kunnen wij u ondersteunen door middel van oefeningen en behandeling. Wanneer nodig en met uw toestemming informeren wij de huisarts over de resultaten.

Valpreventie kan bestaan uit:

  • Adviezen
  • Oefentherapie
  • Transfertraining
  • Aanpassingen in uw woning
  • Loophulpmiddelen.

Voor meer informatie, advies of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Tel: 0412-631345

Share Button