Nieuws2019-11-11T18:15:17+01:00

Nieuws

Reumatoïde Artritis

Ook bij Praktijk de Ruwaard kunt u terecht voor Gespecialiseerde Fysiotherapie bij Reumatoïde Artritis !

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ontstekingsziekte die zich vooral kenmerkt door ontstekingen van gewrichten, pezen en slijmbeurzen. Het is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam keert. Door de ontstekingen kan onherstelbare schade aan de gewrichten en pezen ontstaan. RA is nog niet te genezen en klachten verergeren zonder behandeling.

In Nederland hebben 238.000 mensen RA dit is 1,4% van de bevolking.

De meest voorkomende klachten bij RA zijn pijn, stijfheid van gewrichten en vermoeidheid.

Door vermindering van spierkracht, beweeglijkheid van de gewrichten en de conditie ontstaan beperkingen in het dagelijks functioneren, bijvoorbeeld in werk, sport- en sociale activiteiten.

Jaarlijks gaat ongeveer 36% van de mensen met RA naar de fysiotherapeut. Reumatologen

adviseren dat mensen met RA zich laten behandelen door een deskundige fysiotherapeut of oefentherapeut. Diverse wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat oefentherapie effectief is voor het verbeteren van spierkracht, conditie en dagelijks functioneren bij mensen met RA, zonder nadelige effecten op ziekteactiviteit of gewrichtsschade.

Fysiotherapie moet bestaan uit actieve oefentherapie ter verbetering van spierkracht, conditie en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, gecombineerd met advies/ voorlichting over het belang van bewegen, de juiste omgang met de klachten, en gewricht beschermende maatregelen

Daarnaast moeten patiënten tijdens maar vooral na de behandelperiode ook zelfstandig oefeningen uitvoeren en voldoende bewegen, om de behandeleffecten op lange termijn te kunnen behouden.

Wij zijn ook aangesloten bij Fyranet, https://www.fyranetnob.nl/

Fyranet heeft als doel om hoogwaardige fysiotherapeutische zorg te bieden aan mensen met een reumatische aandoening.

Wilt u meer weten over de behandel mogelijkheden bij Reumatoïde Artritis of samen met de fysiotherapeut werken aan het verminderen van klachten neem dan gerust contact met ons op!

Telefoonnummer: 0412 631345

Website: www.praktijkderuwaard.nl

Praktijk de Ruwaard ondersteunt u graag bij de keuze zorgverzekeringen voor 2019.

Aan het einde van ieder jaar kunt u uw zorgverzekering wijzigen. Dit biedt u de mogelijkheid uw zorgverzekering kritisch tegen het licht te houden: bent u verzekerd voor de fysiotherapeutische zorg die u nodig denkt te hebben? Betaalt u niet teveel zorgpremie? En kunnen de kleine lettertjes nog voor verrassingen zorgen?

Wij informeren u graag bij het maken van een keuze voor de zorgverzekering in 2019. Om u hierbij zo goed mogelijk te kunnen helpen verwijzen wij naar onderstaande websites:

www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/
Hier vindt u de soorten zorgverzekeringen, waar u op moet letten bij het afsluiten van een zorgverzekering, wat de kosten voor fysiotherapie zijn en welke zorgverzekeringen worden aanbevolen voor 2019.

Wanneer u zorgverzekeringen wilt vergelijken dan verwijzen wij u naar www.zorgverzekeringwijzer.nl/
Dit is een onafhankelijke vergelijker waarin alle zorgverzekeringen zijn opgenomen.

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u deze ook op de praktijk stellen, wij staan u graag te woord !

Valpreventie

Uit de recent gepubliceerde cijfers van VeiligheidNL is naar voren gekomen dat het aantal valongevallen met een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) stijgt. In 2017 belandden 102.000 65-plussers met letsel op een Spoedeisende Hulp na een val. De helft van de valincidenten vindt plaats in of rondom het huis. Het aantal valincidenten in en om huis vertoont een stijgende lijn en is de laatste 10 jaar sneller gestegen dan het totaal aantal valincidenten. Mogelijk speelt hierbij het feit dat ouderen steeds langer thuis wonen een rol. Uit hetzelfde onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat er bij 8 op de 10 ouderen die binnenkomen op een SEH na een valongeval, al sprake was van een verhoogd valrisico voorafgaand aan het SEH-bezoek.

Een val kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld op uw kwaliteit van leven, uw zelfredzaamheid of het veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Vallen kan verschillende oorzaken hebben, de oorzaken kunnen zowel met de persoon zelf als met de (woon) omgeving te maken hebben. Als we ouder worden nemen spierkracht, uithoudingsvermogen, reactiesnelheid en coördinatie af. Het risico op een val neemt hierdoor toe. Andere Factoren in de persoon zelf zijn bijvoorbeeld: ziekte, duizeligheid, verminderde visus of medicatie gebruik. Maar ook angst om te vallen heeft een grote invloed op het bewegen en functioneren. Factoren in de omgeving zijn slechte verlichting, verkeerd schoeisel, drempels, kleedjes of ontbrekende steunpunten.

Hoe groot is het risico dat u valt en hoe kunt u vallen voorkomen? De fysiotherapeut kan samen met u, uw valrisico in kaart brengen. Het in kaart brengen van het valrisico wordt gedaan middels een gesprek, een onderzoek en screening van de thuissituatie. Vervolgens krijgt u advies over de mogelijkheden om uw valrisico te verminderen en kunnen wij u ondersteunen door middel van oefeningen en behandeling. Wanneer nodig en met uw toestemming informeren wij de huisarts over de resultaten.

Valpreventie kan bestaan uit:

  • Adviezen
  • Oefentherapie
  • Transfertraining
  • Aanpassingen in uw woning
  • Loophulpmiddelen.

Voor meer informatie, advies of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Tel: 0412-631345

Keuze voor zorgverzekeraar in 2019.

Zorgverzekeraars bepalen steeds meer welke zorg wordt vergoed en welke zorg niet. Daarnaast is het steeds moeilijker om een goede zorgverzekeraar te kiezen. De reclames geven vaak beperkte informatie, polisvoorwaarden zijn ingewikkeld en voor velen moeilijk te begrijpen en online zorgkiezers laten vaak niet alle mogelijkheden zien.

Via onderstaande link kunt u zich aanmelding wanneer u meer informatie wil ontvangen over de ontwikkelingen binnen de zorgverzekeraars en zorgverzekeringen. U zult dan ruim voor de jaarwisseling, het moment van de keuze voor een nieuwe zorgverzekering, een e-mail ontvangen met daarin informatie over de restitutie zorgverzekeringen voor het komend jaar.

https://www.fysiotherapiewetenschap.com/form/?url=aanmelding-advies-zorgverzekeraar

We geven u daarbij zoveel mogelijk feitelijke informatie, zodat u op grond hiervan voor u en uw gezin de juiste keuze kunt maken. Wij menen uit de geluiden vanuit het werkveld van de gezondheidszorg op te moeten maken, dat steeds meer zorgverleners geen contracten meer wensen af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat een restitutieverzekering u de meeste garantie geeft dat u kunt blijven kiezen voor de door u gewenste zorgverlener.

Twee weken na de jaarwisseling zullen alle contactgegevens door ons gewist worden ten behoeve van uw privacy.

De absurde situatie van de fysiotherapie in Nederland!

• De zorgverzekeraars allemaal hun eigen “regels” mogen opstellen tav “behandelindex”? Dit is een gewogen behandelgemiddelde, wat juist door de complexiteit hiervan door uw fysiotherapeut niet is na te rekenen, maar waar hij/zij wél op wordt afgerekend als hij/zij teveel afwijkt van het “gemiddelde”. Dit kan resulteren in materiële controles (o.a. controles dossiervorming!), het terugbetalen van (grote) bedragen en/of gevolgen voor de contractering en/of de gecontracteerde tarieven voor het volgende jaar/de volgende jaren!
En tja, proberen te voldoen aan dat behandelgemiddelde brengt dat cijfer over de langere termijn alleen maar verder naar beneden… waarmee het probleem steeds groter wordt!
Dit kan voor u betekenen dat uw behandeling “korter” moet, om boetes voor uw fysiotherapeut te voorkómen, terwijl u wél voor meer verzekerd bent …

• De (verplichte!) administratieve lasten, ondanks alle campagnes daartegen, inmiddels 20% tot 40% van onze tijd opslokken?
Theoretisch zou dat dus allemaal in “dat -/+ half uur van uw behandeling” waarop het tarief nog steeds bij benadering is gebaseerd moeten passen.
Ook u begrijpt dat daar dan niet veel van over blijft.

• Zorgverzekeraars allemaal hun eigen “regels” mogen opstellen tav aanvragen/toekennen van behandelingen bij chronische indicatie of aan-huis behandelingen?
En dat het voor ons, door met minimaal 6-7 verschillende zorgverzekeraars(meanders) te werken, het nauwelijks te doen is om dat bij te houden?
• Uw fysiotherapeut door zorgverzekeraars VERPLICHT wordt om een “patiënt-tevredenheid-enquête” uit te zetten (PREM, via MediQuest of ander “goedgekeurd bureau”)? En dat uw fysiotherapeut daarvan de kosten moet dragen?

• Wist u ook dat uw fysiotherapeut door een aantal zorgverzekeraars niet alleen wordt afgerekend op de uitkomsten daarvan (dus: hoe tevreden zijn de cliënten?) maar ook op het responsie-percentage (dus: hoeveel mensen hebben de enquête daadwerkelijk ingevuld)? En dat beide punten een steeds groter probleem worden? Steeds minder mensen (b)lijken bereid mee te werken aan de zoveelste enquête…
Maar: dat dat negatieve consequenties heeft voor de (toch al niet kostendekkende) tarieven die uw fysiotherapeut door uw zorgverzekeraar betaald krijg?

• De tarieven binnen de fysiotherapie al sinds jaar en dag zwaar onder druk staan?
De huidige zorgverzekeraars-tarieven voor algemene fysiotherapie liggen per zitting (behandelafspraak) nog onder de € 30,00 terwijl ze volgens KNGF en KPMG minimaal op € 36,00 tot € 38,00 zou moeten liggen om kostendekkend te zijn. Het huidige tarief is al een jaar of 10 niet eens geïndexeerd en daarmee al lang niet meer kostendekkend. Er wordt van de beroepsgroep (terecht!) gevraagd zich te scholen, te innoveren en te investeren, maar waarvan? Dit is met de huidige tarieven echt niet meer mogelijk!

• Zorgverzekeraar VGZ eind juni jl. een mail naar hun verzekerden heeft toegezonden waarin werd beweerd dat een specifieke groep fysiotherapeuten u “sneller van uw rugklachten afhelpt” en bovendien bij terugkeren van die klachten binnen een jaar “gratis” behandelt?
Dit is een bewering die VGZ NIET hard kan maken!! Alle fysiotherapeuten in Nederland werken volgens dezelfde KNGF-richtlijn lage-rugklachten. De bewering dat een selectieve groep fysiotherapeuten u “sneller van uw rugklachten af helpt” is nérgens op gebaseerd. Daar is VGZ, na veel protesten vanuit de beroepsgroep en het indienen van klachten bij o.a. de Nederlandse Zorg Autoriteit, inmiddels ook achter en de bewering is iets genuanceerd.

• Zorgverzekeraars in het contracteerproces vragenlijsten aan de fysiotherapeuten voorleggen en dan beweren dat we vrije keuze hebben welk contract we willen?
In de praktijk betekent dit: “u komt in aanmerking voor contract X” en dán wordt ook pas de bijbehorende tarievenlijst getoond…
Hoezo transparant?! Hoezo vrije keuze?!

Inmiddels is er binnen de beroepsgroep een actiegroep opgezet waarin fysiotherapeuten samenwerken om te zorgen voor verandering. De missie is het verbeteren van de positie van de beroepsgroep in het algemeen en van de onderlinge verbinding tussen fysiotherapeuten zodat wij goede en passende zorg kunnen (blijven) bieden aan onze patiënten.

Vierdaagse Actie!

Over anderhalve maand start alweer de 102e wandelvierdaagse in Nijmegen. Op 17, 18, 19 en 20 juli zullen tienduizenden wandelaars meelopen in deze meerdaagse wandelprestatietocht. Voor velen  wordt het lichaam tijdens een meerdaagse wandeltocht zwaarder belast dan normaal. De kans op een blessure is hierdoor ook groter. Helaas zijn er elk jaar deelnemers die vroegtijdig moeten stoppen doordat zij een blessure hebben opgelopen.

Wandelblessures zijn veelal overbelastingsklachten. De klachten ontstaan meestal geleidelijk, tijdens meerdaagse wandeltochten wordt dit proces vaak versneld omdat er meer belast wordt en er beperkte mogelijkheid is om rust te nemen.  Het is daarom belangrijk om goed naar het lichaam te luisteren. Ervaart u een aanhoudende pijn tijdens het wandelen, anders dan bijv. spierpijn of kramp laat er dan naar kijken door een arts of fysiotherapeut.

Bij langdurige verzuring of aanhoudende spierkramp kan massage verlichting bieden. Hierdoor wordt de voedingstoestand (trofiek) in de spieren en het herstel van de spieren geoptimaliseerd.

Praktijk de Ruwaard  biedt wandelaars op  dinsdag 17 juli t/m donderdag 19 juli 2018 de mogelijkheid zich te laten behandelen in de avond uren. Wij kunnen u met een fysiotherapeutische behandeling extra ondersteunen door middel van massage, advies en taping. Hiermee vergroot u de kans op het uitlopen van de vierdaagse en het behalen van het kruisje.

We hebben een speciale vierdaagse actie:

  • 3 dagen een behandeling (30 minuten) voor € 70,00
  • 1 losse behandeling ( 30 minuten) voor € 25.00

In sommige gevallen bestaat er de mogelijkheid dat de behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Tel: 0412-631345

Tom van Haaren onze nieuwe fysiotherapeut

Het begon voor mij allemaal 26 jaar geleden in een klein dorpje genaamd Doorwerth. Als jongste kind groeide ik op met één oudere broer in een bosrijke omgeving net boven de Rijn. Als onderdeel van een van de laatste pre- social media generaties besteedde ik mijn jeugd voornamelijk door in bomen te klimmen, er weer uit te vallen, te zwemmen en te sporten. Ik zag onze wijk ook wel als mijn persoonlijke speelparadijs waarin ik mijzelf of met vrienden eindeloos kon vermaken. Wanneer je dan al een keertje achter de computer kroop, duurde de inbel-verbinding al een kwartier en stond je ook snel genoeg weer buiten. Kortom mijn jeugd was er een van schrammen, blauwe plekken en vooral veel vallen en opstaan.

 

Ook sporten stond al van jongs af aan centraal. Als klein, eigenwijs knaapje nam mijn vader mij al snel voor het eerst mee naar de tennisbaan en kreeg ik mijn eerste lessen. Vanaf mijn 12e kwam daar korfbal bij. Via een vriend van de basisschool kwam ik met deze sport in aanraking en doordat ik lang was voor mijn leeftijd had ik een streepje voor. Na een jaar besloot ik me te focussen op het korfbal. Ik was er achter gekomen dat ik teamsporten leuk vond en met name het sociale aspect van sporten erg belangrijk is voor mij.
Toen ik ging studeren verhuisde ik naar Nijmegen. Ik besloot een nieuwe sport te gaan proberen, lacrosse. Lacrosse is  een mix tussen ijshockey, basketbal en voetbal, maar voornamelijk een hele snelle en fysieke sport. Totaal anders dan korfbal, maar dat was misschien ook wel juist het meest aantrekkelijke, een keer iets anders.

 

Naast een nieuwe sport ook een nieuwe studie. Na eerst een economische studie te hebben geprobeerd, merkte ik al snel dat ik bij Fysiotherapie veel beter op mijn plek was. De sfeer, de sociale aspecten en de inhoud sloten veel beter aan bij mijzelf en mijn interesses. Ik heb nooit echt de grootste concentratiespan gehad, maar voor fysiotherapie kon ik de motivatie makkelijk opbrengen. Ik kan als fysiotherapeut uitstekend mijn passie voor sport en bewegen combineren met de wil om met mensen te werken.

 

In juli studeerde ik af en reisde ik een week later als fysiotherapeut mee met het Nederlands lacrosse team naar Budapest, voor het EK. Een geweldige ervaring die ik nooit meer zal vergeten en waar ik veel van heb geleerd. Momenteel wordt er hard getraind voor het WK in Israel dat deze zomer zal plaatsvinden. Hier zal ik weer langs de lijn staan om iedereen fit te houden.
Na vervolgens een korte periode bij een praktijk in Wageningen te hebben gewerkt ben ik sinds december neer gestreken hier in Oss. Een voor mij gemoedelijke, toegankelijke praktijk waar men elkaar kent en er waarde aan wordt gehecht dat mensen zich prettig voelen. Een plek waar ik mijzelf in ieder geval snel thuis voelde.

Fysiotherapie en geriatrie

In september zal ik starten met de 3-jarige  Opleiding Master Geriatric Physical Therapy (MGPT).  Deze opleiding is de specialisatie tot Geriatrie fysiotherapeut.

Maar wat is nu precies geriatrie fysiotherapie ?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De geriatriefysiotherapeut verbetert het lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Het algemene doel is zelfstandigheid te stimuleren en risico’s, zoals de kans op vallen, te verminderen.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Bij oefentherapie kunt u denken aan bijvoorbeeld: loopvaardigheidstraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, het oefenen van transfers zoals opstaan uit bed of van een stoel en specifieke arm- en handtraining.

Waarvoor kunt u  nog meer terecht bij de geriatrie fysiotherapeut  ?

  •         De geriatriefysiotherapeut draagt zorg voor preventie, adviseren en begeleiden van gezinsleden, eventuele mantelzorgers en andere zorgverleners Bijvoorbeeld over het ziektebeeld en de prognose, maar ook over  transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.
  •           De geriatriefysiotherapeut begeleidt u  thuis verder wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum
  •         De geriatriefysiotherapeut begeleidt  en adviseert u wanneer u afhankelijk wordt van hulpmiddelen bijvoorbeeld als u slecht ter been wordt.

Ik heb erg veel zin om aan de opleiding te beginnen. Het is een uitdaging om patiënten te begeleiden en de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven te behouden dan wel vergroten door te werken aan zijn of haar specifieke hulpvraag. Ik vind het fijn om mensen een stukje zelfstandigheid terug te geven.

‘Nederlandse 65-plussers zijn vitaal en gezond’

Laatst verscheen een positief bericht vanuit het CBS.

De huidige generatie 65-plussers is relatief gezond en fit, bevestigen cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde. In een rapport over de Trends in Nederland 2017 noemt het de “vitale oudere” als belangrijke ontwikkeling.

Om te beginnen is de levensverwachting verder toegenomen: mannen die nu 65 zijn, hebben volgens de laatste cijfers gemiddeld nog negentien jaar voor de boeg, vrouwen nog 21 jaar. Twee decennia geleden lag de levensverwachting voor mannen nog 3,5 jaar lager, voor vrouwen twee jaar. Nederlanders leven ook langer in goede gezondheid: mannen hebben in twintig jaar tijd drie gezonde jaren ‘gewonnen’, vrouwen twee.

Ouderen leven ook langer zelfstandig, noteert het CBS. En ze sporten relatief veel. Zo fietsen mensen tussen de 65 en 75 jaar gemiddeld 2,6 kilometer per dag, een afstand die alleen door jongeren tussen de 12 en 25 wordt overtroffen.

Bewegen verkleint het risico op chronische ziekten en houdt het lichaam fit. Het Nederlands Instituut Sport en Bewegen heeft daarom de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) opgesteld. De beweegnorm is bedoeld om gezondheid te onderhouden en het risico op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes mellitus type 2 en enkele vormen van kanker te reduceren.

Om een goede gezondheid te behouden is elke dag 30 minuten matig intensief bewegen het advies. Daarbij gaat de hartslag iets omhoog en versnelt de ademhaling waardoor praten wat meer moeite kost. Fietsen, wandelen, zwemmen, in de tuin werken, de auto wassen het huis flink boenen, de ramen zemen of met de hond wandelen. Inspanningen vanaf 10 minuten tellen mee. U hoeft dus niet perse 30 minuten aan een gesloten te bewegen,  3 keer 10 minuten matig intensief bewegen mag ook.

Fysiotherapie kan u helpen bij het opstarten en het behouden van een actieve leefstijl.

De fysiotherapeuten van Praktijk De Ruwaard zijn dé specialist om u te stimuleren tot voldoende beweging. Vooral bij mensen met een chronische aandoening kunnen wij specifieke begeleiding bieden bij het verbeteren van de conditie, het verhogen van de fitheid en het aanleren van een actieve leefstijl.

Heeft u een chronische aandoening zoals artrose, diabetes, COPD, osteoporose of een coronaire hartziekte? Of heeft u moeite om een actieve leefstijl op te pakken en te onderhouden als gevolg van  een blessure? Juist voor u kan lichamelijke activiteit veel winst opleveren. Samen met u stellen wij een beweegplan op aan de hand van uw doel /hulpvraag .

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken, neem gerust contact op met ons op.

Load More Posts

Blijf op de hoogte

En schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Facebook - Praktijk de Ruwaard

Blijf op de hoogte

En schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Facebook - Praktijk de Ruwaard
Go to Top