Nieuws2022-08-31T10:09:07+01:00

Nieuws

Keuze voor zorgverzekeraar in 2022.

Zorgverzekeraars bepalen steeds meer welke zorg wordt vergoed en welke zorg niet. Daarnaast is het steeds moeilijker om een goede zorgverzekeraar te kiezen. De reclames geven vaak beperkte informatie, polisvoorwaarden zijn ingewikkeld en voor velen moeilijk te begrijpen en online zorgkiezers laten vaak niet alle mogelijkheden zien.

Via onderstaande link kunt u zich aanmelding wanneer u meer informatie wil ontvangen over de ontwikkelingen binnen de zorgverzekeraars en zorgverzekeringen. U zult dan ruim voor de jaarwisseling, het moment van de keuze voor een nieuwe zorgverzekering, een e-mail ontvangen met daarin informatie over de restitutie zorgverzekeringen voor het komend jaar.

https://www.fysiotherapiewetenschap.com/form/?url=aanmelding-advies-zorgverzekeraar

We geven u daarbij zoveel mogelijk feitelijke informatie, zodat u op grond hiervan voor u en uw gezin de juiste keuze kunt maken. Wij menen uit de geluiden vanuit het werkveld van de gezondheidszorg op te moeten maken, dat steeds meer zorgverleners geen contracten meer wensen af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat een restitutieverzekering u de meeste garantie geeft dat u kunt blijven kiezen voor de door u gewenste zorgverlener.

Twee weken na de jaarwisseling zullen alle contactgegevens door ons gewist worden ten behoeve van uw privacy.

De absurde situatie van de fysiotherapie in Nederland!

• De zorgverzekeraars allemaal hun eigen “regels” mogen opstellen tav “behandelindex”? Dit is een gewogen behandelgemiddelde, wat juist door de complexiteit hiervan door uw fysiotherapeut niet is na te rekenen, maar waar hij/zij wél op wordt afgerekend als hij/zij teveel afwijkt van het “gemiddelde”. Dit kan resulteren in materiële controles (o.a. controles dossiervorming!), het terugbetalen van (grote) bedragen en/of gevolgen voor de contractering en/of de gecontracteerde tarieven voor het volgende jaar/de volgende jaren!
En tja, proberen te voldoen aan dat behandelgemiddelde brengt dat cijfer over de langere termijn alleen maar verder naar beneden… waarmee het probleem steeds groter wordt!
Dit kan voor u betekenen dat uw behandeling “korter” moet, om boetes voor uw fysiotherapeut te voorkómen, terwijl u wél voor meer verzekerd bent …

• De (verplichte!) administratieve lasten, ondanks alle campagnes daartegen, inmiddels 20% tot 40% van onze tijd opslokken?
Theoretisch zou dat dus allemaal in “dat -/+ half uur van uw behandeling” waarop het tarief nog steeds bij benadering is gebaseerd moeten passen.
Ook u begrijpt dat daar dan niet veel van over blijft.

• Zorgverzekeraars allemaal hun eigen “regels” mogen opstellen tav aanvragen/toekennen van behandelingen bij chronische indicatie of aan-huis behandelingen?
En dat het voor ons, door met minimaal 6-7 verschillende zorgverzekeraars(meanders) te werken, het nauwelijks te doen is om dat bij te houden?
• Uw fysiotherapeut door zorgverzekeraars VERPLICHT wordt om een “patiënt-tevredenheid-enquête” uit te zetten (PREM, via MediQuest of ander “goedgekeurd bureau”)? En dat uw fysiotherapeut daarvan de kosten moet dragen?

• Wist u ook dat uw fysiotherapeut door een aantal zorgverzekeraars niet alleen wordt afgerekend op de uitkomsten daarvan (dus: hoe tevreden zijn de cliënten?) maar ook op het responsie-percentage (dus: hoeveel mensen hebben de enquête daadwerkelijk ingevuld)? En dat beide punten een steeds groter probleem worden? Steeds minder mensen (b)lijken bereid mee te werken aan de zoveelste enquête…
Maar: dat dat negatieve consequenties heeft voor de (toch al niet kostendekkende) tarieven die uw fysiotherapeut door uw zorgverzekeraar betaald krijg?

• De tarieven binnen de fysiotherapie al sinds jaar en dag zwaar onder druk staan?
De huidige zorgverzekeraars-tarieven voor algemene fysiotherapie liggen per zitting (behandelafspraak) nog onder de € 30,00 terwijl ze volgens KNGF en KPMG minimaal op € 36,00 tot € 38,00 zou moeten liggen om kostendekkend te zijn. Het huidige tarief is al een jaar of 10 niet eens geïndexeerd en daarmee al lang niet meer kostendekkend. Er wordt van de beroepsgroep (terecht!) gevraagd zich te scholen, te innoveren en te investeren, maar waarvan? Dit is met de huidige tarieven echt niet meer mogelijk!

• Zorgverzekeraar VGZ eind juni jl. een mail naar hun verzekerden heeft toegezonden waarin werd beweerd dat een specifieke groep fysiotherapeuten u “sneller van uw rugklachten afhelpt” en bovendien bij terugkeren van die klachten binnen een jaar “gratis” behandelt?
Dit is een bewering die VGZ NIET hard kan maken!! Alle fysiotherapeuten in Nederland werken volgens dezelfde KNGF-richtlijn lage-rugklachten. De bewering dat een selectieve groep fysiotherapeuten u “sneller van uw rugklachten af helpt” is nérgens op gebaseerd. Daar is VGZ, na veel protesten vanuit de beroepsgroep en het indienen van klachten bij o.a. de Nederlandse Zorg Autoriteit, inmiddels ook achter en de bewering is iets genuanceerd.

• Zorgverzekeraars in het contracteerproces vragenlijsten aan de fysiotherapeuten voorleggen en dan beweren dat we vrije keuze hebben welk contract we willen?
In de praktijk betekent dit: “u komt in aanmerking voor contract X” en dán wordt ook pas de bijbehorende tarievenlijst getoond…
Hoezo transparant?! Hoezo vrije keuze?!

Inmiddels is er binnen de beroepsgroep een actiegroep opgezet waarin fysiotherapeuten samenwerken om te zorgen voor verandering. De missie is het verbeteren van de positie van de beroepsgroep in het algemeen en van de onderlinge verbinding tussen fysiotherapeuten zodat wij goede en passende zorg kunnen (blijven) bieden aan onze patiënten.

Tom van Haaren onze nieuwe fysiotherapeut

Het begon voor mij allemaal 26 jaar geleden in een klein dorpje genaamd Doorwerth. Als jongste kind groeide ik op met één oudere broer in een bosrijke omgeving net boven de Rijn. Als onderdeel van een van de laatste pre- social media generaties besteedde ik mijn jeugd voornamelijk door in bomen te klimmen, er weer uit te vallen, te zwemmen en te sporten. Ik zag onze wijk ook wel als mijn persoonlijke speelparadijs waarin ik mijzelf of met vrienden eindeloos kon vermaken. Wanneer je dan al een keertje achter de computer kroop, duurde de inbel-verbinding al een kwartier en stond je ook snel genoeg weer buiten. Kortom mijn jeugd was er een van schrammen, blauwe plekken en vooral veel vallen en opstaan.

 

Ook sporten stond al van jongs af aan centraal. Als klein, eigenwijs knaapje nam mijn vader mij al snel voor het eerst mee naar de tennisbaan en kreeg ik mijn eerste lessen. Vanaf mijn 12e kwam daar korfbal bij. Via een vriend van de basisschool kwam ik met deze sport in aanraking en doordat ik lang was voor mijn leeftijd had ik een streepje voor. Na een jaar besloot ik me te focussen op het korfbal. Ik was er achter gekomen dat ik teamsporten leuk vond en met name het sociale aspect van sporten erg belangrijk is voor mij.
Toen ik ging studeren verhuisde ik naar Nijmegen. Ik besloot een nieuwe sport te gaan proberen, lacrosse. Lacrosse is  een mix tussen ijshockey, basketbal en voetbal, maar voornamelijk een hele snelle en fysieke sport. Totaal anders dan korfbal, maar dat was misschien ook wel juist het meest aantrekkelijke, een keer iets anders.

 

Naast een nieuwe sport ook een nieuwe studie. Na eerst een economische studie te hebben geprobeerd, merkte ik al snel dat ik bij Fysiotherapie veel beter op mijn plek was. De sfeer, de sociale aspecten en de inhoud sloten veel beter aan bij mijzelf en mijn interesses. Ik heb nooit echt de grootste concentratiespan gehad, maar voor fysiotherapie kon ik de motivatie makkelijk opbrengen. Ik kan als fysiotherapeut uitstekend mijn passie voor sport en bewegen combineren met de wil om met mensen te werken.

 

In juli studeerde ik af en reisde ik een week later als fysiotherapeut mee met het Nederlands lacrosse team naar Budapest, voor het EK. Een geweldige ervaring die ik nooit meer zal vergeten en waar ik veel van heb geleerd. Momenteel wordt er hard getraind voor het WK in Israel dat deze zomer zal plaatsvinden. Hier zal ik weer langs de lijn staan om iedereen fit te houden.
Na vervolgens een korte periode bij een praktijk in Wageningen te hebben gewerkt ben ik sinds december neer gestreken hier in Oss. Een voor mij gemoedelijke, toegankelijke praktijk waar men elkaar kent en er waarde aan wordt gehecht dat mensen zich prettig voelen. Een plek waar ik mijzelf in ieder geval snel thuis voelde.

Fysiotherapie en geriatrie

In september zal ik starten met de 3-jarige  Opleiding Master Geriatric Physical Therapy (MGPT).  Deze opleiding is de specialisatie tot Geriatrie fysiotherapeut.

Maar wat is nu precies geriatrie fysiotherapie ?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De geriatriefysiotherapeut verbetert het lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Het algemene doel is zelfstandigheid te stimuleren en risico’s, zoals de kans op vallen, te verminderen.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Bij oefentherapie kunt u denken aan bijvoorbeeld: loopvaardigheidstraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, het oefenen van transfers zoals opstaan uit bed of van een stoel en specifieke arm- en handtraining.

Waarvoor kunt u  nog meer terecht bij de geriatrie fysiotherapeut  ?

 •         De geriatriefysiotherapeut draagt zorg voor preventie, adviseren en begeleiden van gezinsleden, eventuele mantelzorgers en andere zorgverleners Bijvoorbeeld over het ziektebeeld en de prognose, maar ook over  transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.
 •           De geriatriefysiotherapeut begeleidt u  thuis verder wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum
 •         De geriatriefysiotherapeut begeleidt  en adviseert u wanneer u afhankelijk wordt van hulpmiddelen bijvoorbeeld als u slecht ter been wordt.

Ik heb erg veel zin om aan de opleiding te beginnen. Het is een uitdaging om patiënten te begeleiden en de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven te behouden dan wel vergroten door te werken aan zijn of haar specifieke hulpvraag. Ik vind het fijn om mensen een stukje zelfstandigheid terug te geven.

‘Nederlandse 65-plussers zijn vitaal en gezond’

Laatst verscheen een positief bericht vanuit het CBS.

De huidige generatie 65-plussers is relatief gezond en fit, bevestigen cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde. In een rapport over de Trends in Nederland 2017 noemt het de “vitale oudere” als belangrijke ontwikkeling.

Om te beginnen is de levensverwachting verder toegenomen: mannen die nu 65 zijn, hebben volgens de laatste cijfers gemiddeld nog negentien jaar voor de boeg, vrouwen nog 21 jaar. Twee decennia geleden lag de levensverwachting voor mannen nog 3,5 jaar lager, voor vrouwen twee jaar. Nederlanders leven ook langer in goede gezondheid: mannen hebben in twintig jaar tijd drie gezonde jaren ‘gewonnen’, vrouwen twee.

Ouderen leven ook langer zelfstandig, noteert het CBS. En ze sporten relatief veel. Zo fietsen mensen tussen de 65 en 75 jaar gemiddeld 2,6 kilometer per dag, een afstand die alleen door jongeren tussen de 12 en 25 wordt overtroffen.

Bewegen verkleint het risico op chronische ziekten en houdt het lichaam fit. Het Nederlands Instituut Sport en Bewegen heeft daarom de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) opgesteld. De beweegnorm is bedoeld om gezondheid te onderhouden en het risico op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes mellitus type 2 en enkele vormen van kanker te reduceren.

Om een goede gezondheid te behouden is elke dag 30 minuten matig intensief bewegen het advies. Daarbij gaat de hartslag iets omhoog en versnelt de ademhaling waardoor praten wat meer moeite kost. Fietsen, wandelen, zwemmen, in de tuin werken, de auto wassen het huis flink boenen, de ramen zemen of met de hond wandelen. Inspanningen vanaf 10 minuten tellen mee. U hoeft dus niet perse 30 minuten aan een gesloten te bewegen,  3 keer 10 minuten matig intensief bewegen mag ook.

Fysiotherapie kan u helpen bij het opstarten en het behouden van een actieve leefstijl.

De fysiotherapeuten van Praktijk De Ruwaard zijn dé specialist om u te stimuleren tot voldoende beweging. Vooral bij mensen met een chronische aandoening kunnen wij specifieke begeleiding bieden bij het verbeteren van de conditie, het verhogen van de fitheid en het aanleren van een actieve leefstijl.

Heeft u een chronische aandoening zoals artrose, diabetes, COPD, osteoporose of een coronaire hartziekte? Of heeft u moeite om een actieve leefstijl op te pakken en te onderhouden als gevolg van  een blessure? Juist voor u kan lichamelijke activiteit veel winst opleveren. Samen met u stellen wij een beweegplan op aan de hand van uw doel /hulpvraag .

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken, neem gerust contact op met ons op.

Behandeling tijdens de Nijmeegse wandelvierdaagse 2017

Aanstaande dinsdag start alweer de 101ste wandelvierdaagse in Nijmegen. Op 18, 19, 20 en 21 juli zullen tienduizenden wandelaars meelopen in deze meerdaagse wandelprestatietocht. Voor velen  wordt het lichaam tijdens een meerdaagse wandeltocht zwaarder belast dan normaal. De kans op een blessure is hierdoor ook groter. Helaas zijn er elk jaar deelnemers die vroegtijdig moeten stoppen doordat zij een blessure hebben opgelopen.

Wandelblessures zijn veelal overbelastingsklachten. De klachten ontstaan meestal geleidelijk, tijdens meerdaagse wandeltochten wordt dit proces vaak versneld omdat er meer belast wordt en er beperkte mogelijkheid is om rust te nemen.  Het is daarom belangrijk om goed naar het lichaam te luisteren. Ervaart u een aanhoudende pijn tijdens het wandelen, anders dan bijv. spierpijn of kramp laat er dan naar kijken door een arts of fysiotherapeut.

Bij langdurige verzuring of aanhoudende spierkramp kan massage verlichting bieden. Hierdoor wordt de voedingstoestand (Trofiek) in de spieren en het herstel van de spieren geoptimaliseerd.

Tijdens de vierdaagse is er een mogelijkheid, om in de avonduren,  op dinsdag, woensdag en donderdag op afspraak voor behandeling in de praktijk te komen. Wij kunnen u met een fysiotherapeutische behandeling extra ondersteunen door middel van massage, advies en taping. Hiermee vergroot u de kans op het uitlopen van de vierdaagse en het behalen van het kruisje.

We hebben een speciale vierdaagse actie:

3 dagen een behandeling (30 minuten) voor € 70,00

1 losse behandeling ( 30 minuten) voor € 25.00

In sommige gevallen bestaat er de mogelijkheid dat de behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

0412-631345

Tips om de kans op spierklachten te voorkomen zijn:

 • Een goede warming up. Om kramp te voorkomen is het altijd belangrijk om voor het wandelen/ sporten een goede warming up te doen. De warming-up heeft een positieve invloed op je kracht, snelheid, lenigheid, uithoudingsvermogen en alertheid. Het maakt je lichaam warm en klaar voor de prestatie die je gaat leveren: Je stimuleert de bloedsomloop. Daardoor zijn je spieren goed doorbloed en minder kwetsbaar dan koude, stijve spieren. Zo voorkom je veel blessures. Ook een cooling down na het sporten is belangrijk zodat je spieren niet te snel afkoelen.
 • Rekken van de spieren. Door te rekken maak je je spier langer waardoor deze sneller in het normale patroon van rust en aanspannen komt, je verlaagt de spanning in de spier. Het is hierbij wel belangrijk dat je niet veert tijdens het rekken en geen ruk geeft aan je spier. Je kan daardoor namelijk je spier scheuren. Breng de spier rustig op lengte en houdt deze positie 10 sec. vast, herhaal de rek oefening 3 tot 5 keer.
 • Goed hydrateren. Zorg ervoor dat je gedurende de dag genoeg (water) drinkt, en dat je genoeg zouten en mineralen binnenkrijgt.

Knieklachten door artrose

Op maandag 15 mei hebben Wilma en Marlon een congres over knieklachten door artrose bijgewoond. Dit congres werd georganiseerd door de orthopeden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hieronder leest u een samenvatting van dit congres.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken, neem gerust contact op met ons op.

Knie artrose

U heeft knieklachten ten gevolge van artrose, maar wat is artrose eigenlijk??

We spreken van artrose als er slijtage aanwezig is van het kraakbeen. Kraakbeen is het beschermlaagje op uw bot.

Oorzaken van knie artrose kunnen onder andere zijn:

 • Veroudering: naar mate we ouder worden neemt slijtage toe en komt het bot onbeschermd door het kraakbeen te liggen. Dit proces start gemiddeld vanaf ons 50e levensjaar.
 • Een ontstekingsreactie in het kniegewricht kan het kraakbeen aantasten. Kraakbeen herstelt niet.
 • Letsels in het verleden kunnen jaren later leiden tot artrose. Denk hierbij aan kruisbandletsels, meniscusletsels en botbreuken.

Risicofactoren die de kans op knie artrose vergroten zijn:

 • Leeftijd: naar mate we ouder worden neemt het risico toe.
 • Overgewicht.
 • Werk: als u veel moet tillen, hurken en knielen.
 • Familiaire artrose (erfelijke aanleg).
 • Knieletsel in het verleden.
 • Gewrichtsaandoeningen: jicht of reumatoïde artritis

De volgende klachten kunt u ervaren in mindere mate of in toenemende mate:

 • Startpijn, als u een korte tijd aan het bewegen bent, dan neemt de pijn af.
 • Pijn bij langdurig belasten.
 • Startstijfheid, deze stijfheidsklachten nemen ook af na een korte tijd van bewegen.
 • Crepitaties (krakende geluiden) bij bewegen van de knie.
 • Afname beweeglijkheid van het gewricht.
 • Afname spierkracht in het been.
 • Instabiel kniegewricht, u heeft het gevoel dat u door de knie kan zakken.

Wat kunt u zelf doen?

 • Aanpassing leefgewoonten: Dit is belangrijk wanneer u overgewicht heeft of onvoldoende beweegt dagelijks.
 • Actief zijn met niet al te belastende activiteiten voor de knie. Fietsen en zwemmen is goed. Hardlopen en springen kan verergering van klachten geven.
 • Zorg ervoor dat u soepel blijft en versterk uw beenspieren.
 • Gebruik een stok of rollator als dit het wandelen prettiger maakt.
 • Gebruik pijnstillers bij pijnklachten.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

 • De belastbaarheid van de knie vergroten.
 • Verbeteren van de spierkracht van de beenspieren.
 • Verbeteren van de mobiliteit van uw kniegewricht, als u deze niet meer goed kan strekken of buigen.
 • Verbeteren van de stabiliteit ofwel balans.
 • Verbeteren van uw looppatroon.
 • Verbeteren van de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten.

Spectaculaire resultaten met medical taping bij hooikoortsklachten

Ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking heeft last van hooikoortsklachten. Deze klachten beginnen vaak in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij iemand die last heeft van hooikoorts reageert het lichaam heel heftig. Het afweermechanisme reageert sterk waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren hetgeen een reeks van klachten veroorzaakt zoals een loopneus, niezen, verstopte neus, branderige- of traanogen. Zelfs vermoeidheid en koorts zijn vaak gehoorde problemen. Het komt soms voor dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.

Binnen het Medical Taping Concept bestaat een tapetoepassing die de hooikoortsklachten sterk kan verminderen of er zelfs voor kan zorgen dat iemand klachtenvrij het seizoen doorkomt. De resultaten zijn spectaculair en het is een gemiste kans om deze tapemethode niet toe te passen bij

iemand met hooikoorts.

Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?

Door het aanbrengen van de Medical Tape op de rug wordt het ‘longgebied’, via het zenuwstelsel, positief beïnvloed. De tape zal het zelfherstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

( Verminderd/ remt via het zenuwstelsel de overprikkeling van de slijmvliezen)

De Medical Tape blijft ongeveer een week zitten en hoeft soms maar eenmalig te worden toegepast om klachtenvrij het hooikoortsseizoen door te komen. Na één keer tapen is er sprake van een nawerking gedurende een kortere of langere periode (meerdere weken).

De klachten zullen dus voor een langere tijd beperkt blijven met één keer tapen. Daarom wordt tapen ook wel een 24-uurs behandelmethode genoemd.

Ook voor mensen met astma en COPD zal deze tape voor langere tijd verlichting kunnen brengen. De tapemethode wordt dan uitgebreid met een aanvullende tape die ook de hulpademhalingsspieren beïnvloed. Bij deze chronische klachten/aandoeningen kan het tapen meerdere malen herhaald worden. Positieve effecten bij C.O.P.D. patiënten:

Patiënten geven aan dat ze over meer longinhoud beschikken en dat ze minder medicijnen nodig hebben.

Wilt u ook medical taping proberen, neem gerust contact met ons op 0412-631345.

Enquêtemoe ? 

Herkent u dat? U heeft een aankoop gedaan in de winkel, of  u heeft een gesprek gehad met een telefoniste van een helpdesk en de volgende dag staat er een enquête op de mail. Er wordt gevraagd naar u ervaringen en of u tevreden bent.

In de huidige tijd met vele middelen voor snelle communicatie , worden we overspoeld met enquêtes.

Wij begrijpen dat u zo af en toe een beetje enquêtemoe bent en de mail dan ook maar snel wegklikt!

 

Toch willen wij u vragen om aan het onderzoek van Qualiview mee te doen!!

Na afloop van een behandelperiode in onze praktijk ( of bij ‘chronische’ behandelingen na iedere 20 behandelingen) stuurt Qualiview u een vragenlijst toe via de mail. U kunt deze vragenlijst, volledig anoniem, invullen en u ervaringen delen.

Voor onze praktijk is het belangrijk dat deze vragenlijsten ingevuld worden, om zo te kunnen voldoen aan de kwaliteitsnorm van de zorgverzekeraars. Wanneer we namelijk niet aan deze norm voldoen, kunnen we geen zorgverzekeringscontract afsluiten.  Dit betekent voor u dat u uw fysiotherapiebehandeling niet meer geheel/gedeeltelijk vergoed krijgt.

Dus vragen wij u:

VULT U AUB DE ENQUETE VAN QUALIVIEW VOOR ONS IN?

Load More Posts

Blijf op de hoogte

En schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook en Instagram.

Blijf op de hoogte

En schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Facebook - Praktijk de Ruwaard
Go to Top