COPD

Samen in beweging

Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Uw hart en bloedvaten blijven beter in conditie. Het heeft een positieve invloed op de bloeddruk en het cholesterolgehalte en er is minder kans op overgewicht. Verder blijven uw botten langer sterk en werkt uw spijsvertering beter. U voelt zich energieker, kunt makkelijker ontspannen en bent beter bestand tegen stress. Voldoende lichaamsbeweging verhoogt uw kwaliteit van leven, want met soepel bewegen haalt u meer uit het leven!

Dertig minuten bewegen maakt al een verschil

Komt het omdat we meer zittend werk doen? Of omdat we vrije tijd anders invullen? Feit is dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking te weinig beweegt; in 2006 voldeed ongeveer 40% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm geeft de voor een positief effect op de gezondheid vereiste minimale hoeveelheid lichamelijke activiteit per dag; volwassenen dienen ten minste in totaal 30 minuten matig intensief te bewegen op minimaal 5, maar bij voorkeur alle dagen van de week.

Inleiding beweegprogramma’s

De fysiotherapeut is dé specialist als het gaat om beweegstimulering. Met name mensen met één of meerdere chronische aandoeningen kunnen door de fysiotherapeut begeleid worden naar een actieve leefstijl. Heeft u een chronische aandoening zoals artrose, diabetes of COPD? Dan biedt de fysiotherapeut u begeleiding speciaal afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen! Verder is het beweegprogramma in groepsverband. In de groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. Gezamenlijk werkt u aan dezelfde doelstelling: het ontwikkelen van een actieve leefstijl die u uiteindelijk zelfstandig kunt handhaven!

Beweegprogramma COPD

Het Beweegprogramma COPD is er voor mensen met ernstig COPD. Het is ontwikkeld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in samenwerking met het Astma Fonds, TNO en de Katholieke Universiteit van Leuven. Het doel van het beweegprogramma is u te leren dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen om zo uw gezondheid te verbeteren. U doorloopt het programma samen met uw fysiotherapeut. U leert verantwoord bewegen, zodat u daarna zelfstandig uw conditie op peil kan houden.

Drie stappen

Het beweegprogramma COPD richt zich op u persoonlijke situatie. Het beweegprogramma duurt twaalf weken en bestaat uit drie stappen.

Opbouwen Van tevoren ontvangt u thuis informatie en een korte vragenlijst. De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar de fysiotherapeut. Deze bespreekt de vragen en antwoorden met u. Daarna krijgt u enkele testen: een beweegervaringstest, een fitheidstest en een aantal gezondheidstesten. Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan de fysiotherapeut u adviseren mee te doen aan het beweegprogramma, ergens anders te gaan trainen of u verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Op peil houden Samen met de fysiotherapeut bepaalt u de opbouw van uw beweegprogramma. Daarbij wordt erop gelet dat u niet te zwaar wordt belast en niet uw grenzen overschrijdt. De opbouw is ook afhankelijk van wat u aan het eind van het programma wilt bereiken. U bespreekt regelmatig uw individuele vorderingen met uw fysiotherapeut. Trainen gebeurt in groepsverband. Er wordt ook informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Deelnemers vinden het vaak prettig om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen en te motiveren.

Dagelijks bewegen Tijdens het beweegprogramma COPD leert u zelfstandig en gezond te bewegen. Na twaalf weken bekijkt u met uw fysiotherapeut wat u heeft bereikt. U krijgt advies over vormen van bewegen die het beste bij u passen en hoe u de behaalde resultaten zelfstandig op peil kunt houden.

Alle diensten

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op.

COPD

Samen in beweging

Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Uw hart en bloedvaten blijven beter in conditie. Het heeft een positieve invloed op de bloeddruk en het cholesterolgehalte en er is minder kans op overgewicht. Verder blijven uw botten langer sterk en werkt uw spijsvertering beter. U voelt zich energieker, kunt makkelijker ontspannen en bent beter bestand tegen stress. Voldoende lichaamsbeweging verhoogt uw kwaliteit van leven, want met soepel bewegen haalt u meer uit het leven!

Dertig minuten bewegen maakt al een verschil

Komt het omdat we meer zittend werk doen? Of omdat we vrije tijd anders invullen? Feit is dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking te weinig beweegt; in 2006 voldeed ongeveer 40% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm geeft de voor een positief effect op de gezondheid vereiste minimale hoeveelheid lichamelijke activiteit per dag; volwassenen dienen ten minste in totaal 30 minuten matig intensief te bewegen op minimaal 5, maar bij voorkeur alle dagen van de week.

Inleiding beweegprogramma’s

De fysiotherapeut is dé specialist als het gaat om beweegstimulering. Met name mensen met één of meerdere chronische aandoeningen kunnen door de fysiotherapeut begeleid worden naar een actieve leefstijl. Heeft u een chronische aandoening zoals artrose, diabetes of COPD? Dan biedt de fysiotherapeut u begeleiding speciaal afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen! Verder is het beweegprogramma in groepsverband. In de groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. Gezamenlijk werkt u aan dezelfde doelstelling: het ontwikkelen van een actieve leefstijl die u uiteindelijk zelfstandig kunt handhaven!

Beweegprogramma COPD

Het Beweegprogramma COPD is er voor mensen met ernstig COPD. Het is ontwikkeld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in samenwerking met het Astma Fonds, TNO en de Katholieke Universiteit van Leuven. Het doel van het beweegprogramma is u te leren dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen om zo uw gezondheid te verbeteren. U doorloopt het programma samen met uw fysiotherapeut. U leert verantwoord bewegen, zodat u daarna zelfstandig uw conditie op peil kan houden.

Drie stappen

Het beweegprogramma COPD richt zich op u persoonlijke situatie. Het beweegprogramma duurt twaalf weken en bestaat uit drie stappen.

Opbouwen Van tevoren ontvangt u thuis informatie en een korte vragenlijst. De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar de fysiotherapeut. Deze bespreekt de vragen en antwoorden met u. Daarna krijgt u enkele testen: een beweegervaringstest, een fitheidstest en een aantal gezondheidstesten. Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan de fysiotherapeut u adviseren mee te doen aan het beweegprogramma, ergens anders te gaan trainen of u verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Op peil houden Samen met de fysiotherapeut bepaalt u de opbouw van uw beweegprogramma. Daarbij wordt erop gelet dat u niet te zwaar wordt belast en niet uw grenzen overschrijdt. De opbouw is ook afhankelijk van wat u aan het eind van het programma wilt bereiken. U bespreekt regelmatig uw individuele vorderingen met uw fysiotherapeut. Trainen gebeurt in groepsverband. Er wordt ook informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Deelnemers vinden het vaak prettig om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen en te motiveren.

Dagelijks bewegen Tijdens het beweegprogramma COPD leert u zelfstandig en gezond te bewegen. Na twaalf weken bekijkt u met uw fysiotherapeut wat u heeft bereikt. U krijgt advies over vormen van bewegen die het beste bij u passen en hoe u de behaalde resultaten zelfstandig op peil kunt houden.

Alle diensten

Onze specialist(en)

Personeel Praktijk de Ruwaard

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op.