Home / Algemene informatie

Tarieven 2021
Verwijzing
Vergoeding
Chronische Aandoening
Privacyverklaring
QDNA

Tarieven 2021

Wij declareren uw behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar daarom hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent, dient u uw behandelingen zelf te betalen. Wij hanteren daarvoor onderstaande tarieven.

Behandeling fysiotherapie € 35,00
Behandeling manuele therapie € 44,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 15,00
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie€ 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 45,00

Bent u verhinderd dan dient u uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen anders zijn wij genoodzaakt de behandeling toch in rekening te brengen.
Bij een niet nagekomen afspraak (no show) brengen wij u €25,00 in rekening.

Komt u rechtstreeks (zonder verwijzing) dan wordt het tarief screening en intake en onderzoek in rekening gebracht.
Komt u met verwijzing van huisarts of specialist dan wordt het tarief intake/onderzoek na verwijzing in rekening gebracht.

Bent u niet (voldoende) aanvullend verzekerd dan dient u per behandeling contant te betalen (er is geen betaalautomaat aanwezig).

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op.

0412 63 13 45

Of stuur een email naar info@praktijkderuwaard.nl

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut. Dit wordt Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) genoemd. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan, is altijd een verwijzing noodzakelijk. Bijna altijd dient dit een verwijzing van de specialist te zijn maar in sommige gevallen voldoet een verwijzing van de huisarts.

Vergoeding

Fysiotherapie is voor het grootste gedeelte uit de basisverzekering gehaald. Dit betekent dat u bent aangewezen op uw aanvullende verzekering.  Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis. Mocht u vragen hebben over uw vergoeding neem dan gerust contact op met uw zorgverzekeraar of vraag het aan onze secretaresse.

Chronische Aandoening

Bij een chronische aandoening, welke staat op een door de overheid uitgegeven lijst met aandoeningen,  komt vanaf de 20e behandeling de vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen, worden indien mogelijk, vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Wanneer  uw aanvullende verzekering niet (voldoende) toereikend is of wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, dient u deze behandelingen zelf te betalen.
Bij kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening komt de vergoeding direct uit de basisverzekering.

KLACHTEN

We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. In de wachtkamer van onze praktijk vindt u een folder waar de klachtenprocedure duidelijk staat beschreven.

Privacyverklaring

Praktijk voor fysio- en manuele therapie De Ruwaard houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Uiteraard gaat Praktijk De Ruwaard zorgvuldig met uw gegevens om: daarom hebben we een aantal regels vastgelegd in een privacyverklaring welke rekening houdt met nieuwe wetgeving per 25 mei 2018, genaamd AVG.

Hieronder vindt u een aantal regels zoals deze bij Praktijk De Ruwaard gehanteerd worden:

 • Bij Praktijk De Ruwaard gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Medische gegevens worden wettelijk 15 jaar bewaard.
 • Uw medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen onze praktijk en eventueel voor overleg met andere medisch specialisten. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Communicatie met medisch specialisten gebeurd enkel via beveiligde systemen, zoals zorgmail, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt via onze softwareleverancier (Intramed), met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, in de cloud bewaard.
 • Uw gegevens worden uitgewisseld met QDNA om te voldoen aan de (kwaliteit)eisen van de zorgverzekeraars. Bij bezwaar van uitwisseling van deze gegevens kunt u dit aan ons doorgeven.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden bij geen gebruik afgeschermd.
 • Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Mocht u er na een gesprek met de praktijk er niet uitkomen, dan zijn we aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.

QDNA

Om aan de eisen van de zorgverzekeraars te voldoen, zal onze praktijk meedoen aan een kwaliteitsonderzoek via QDNA. Graag willen wij daarom uw mailadres noteren. Wij verzoeken u vriendelijk dit door te geven aan onze secretaresse Mylene of aan uw fysiotherapeut. Heeft u bezwaar tegen uitwisseling van uw gegevens aan uw zorgverzekeraar geeft u dat dan a.u.b. door. Wij zullen uw bezwaar dan ook zeker respecteren en geen gegevens doorgeven.