Wist u dat . . .

De absurde situatie van de fysiotherapie in Nederland!

 

• De zorgverzekeraars allemaal hun eigen “regels” mogen opstellen tav “behandelindex”? Dit is een gewogen behandelgemiddelde, wat juist door de complexiteit hiervan door uw fysiotherapeut niet is na te rekenen, maar waar hij/zij wél op wordt afgerekend als hij/zij teveel afwijkt van het “gemiddelde”. Dit kan resulteren in materiële controles (o.a. controles dossiervorming!), het terugbetalen van (grote) bedragen en/of gevolgen voor de contractering en/of de gecontracteerde tarieven voor het volgende jaar/de volgende jaren!
En tja, proberen te voldoen aan dat behandelgemiddelde brengt dat cijfer over de langere termijn alleen maar verder naar beneden… waarmee het probleem steeds groter wordt!
Dit kan voor u betekenen dat uw behandeling “korter” moet, om boetes voor uw fysiotherapeut te voorkómen, terwijl u wél voor meer verzekerd bent …

 

• De (verplichte!) administratieve lasten, ondanks alle campagnes daartegen, inmiddels 20% tot 40% van onze tijd opslokken?
Theoretisch zou dat dus allemaal in “dat -/+ half uur van uw behandeling” waarop het tarief nog steeds bij benadering is gebaseerd moeten passen.
Ook u begrijpt dat daar dan niet veel van over blijft.

 

• Zorgverzekeraars allemaal hun eigen “regels” mogen opstellen tav aanvragen/toekennen van behandelingen bij chronische indicatie of aan-huis behandelingen?
En dat het voor ons, door met minimaal 6-7 verschillende zorgverzekeraars(meanders) te werken, het nauwelijks te doen is om dat bij te houden?
• Uw fysiotherapeut door zorgverzekeraars VERPLICHT wordt om een “patiënt-tevredenheid-enquête” uit te zetten (PREM, via MediQuest of ander “goedgekeurd bureau”)? En dat uw fysiotherapeut daarvan de kosten moet dragen?

 

• Wist u ook dat uw fysiotherapeut door een aantal zorgverzekeraars niet alleen wordt afgerekend op de uitkomsten daarvan (dus: hoe tevreden zijn de cliënten?) maar ook op het responsie-percentage (dus: hoeveel mensen hebben de enquête daadwerkelijk ingevuld)? En dat beide punten een steeds groter probleem worden? Steeds minder mensen (b)lijken bereid mee te werken aan de zoveelste enquête…
Maar: dat dat negatieve consequenties heeft voor de (toch al niet kostendekkende) tarieven die uw fysiotherapeut door uw zorgverzekeraar betaald krijg?

 

• De tarieven binnen de fysiotherapie al sinds jaar en dag zwaar onder druk staan?
De huidige zorgverzekeraars-tarieven voor algemene fysiotherapie liggen per zitting (behandelafspraak) nog onder de € 30,00 terwijl ze volgens KNGF en KPMG minimaal op € 36,00 tot € 38,00 zou moeten liggen om kostendekkend te zijn. Het huidige tarief is al een jaar of 10 niet eens geïndexeerd en daarmee al lang niet meer kostendekkend. Er wordt van de beroepsgroep (terecht!) gevraagd zich te scholen, te innoveren en te investeren, maar waarvan? Dit is met de huidige tarieven echt niet meer mogelijk!

 

• Zorgverzekeraar VGZ eind juni jl. een mail naar hun verzekerden heeft toegezonden waarin werd beweerd dat een specifieke groep fysiotherapeuten u “sneller van uw rugklachten afhelpt” en bovendien bij terugkeren van die klachten binnen een jaar “gratis” behandelt?
Dit is een bewering die VGZ NIET hard kan maken!! Alle fysiotherapeuten in Nederland werken volgens dezelfde KNGF-richtlijn lage-rugklachten. De bewering dat een selectieve groep fysiotherapeuten u “sneller van uw rugklachten af helpt” is nérgens op gebaseerd. Daar is VGZ, na veel protesten vanuit de beroepsgroep en het indienen van klachten bij o.a. de Nederlandse Zorg Autoriteit, inmiddels ook achter en de bewering is iets genuanceerd.

 

• Zorgverzekeraars in het contracteerproces vragenlijsten aan de fysiotherapeuten voorleggen en dan beweren dat we vrije keuze hebben welk contract we willen?
In de praktijk betekent dit: “u komt in aanmerking voor contract X” en dán wordt ook pas de bijbehorende tarievenlijst getoond…
Hoezo transparant?! Hoezo vrije keuze?!

 

 

Inmiddels is er binnen de beroepsgroep een actiegroep opgezet waarin fysiotherapeuten samenwerken om te zorgen voor verandering. De missie is het verbeteren van de positie van de beroepsgroep in het algemeen en van de onderlinge verbinding tussen fysiotherapeuten zodat wij goede en passende zorg kunnen (blijven) bieden aan onze patiënten.