Centraal Neurologische Aandoeningen

Al tijdens mijn opleiding heb ik mij verdiept in de neurologie en de patiënt met neurologische aandoening. Zo heb ik de minor Neurorevalidatie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) gevolgd en hierna een stage gelopen waarbij ik met name patiënten behandeld heb met de neurologische aandoeningen Parkinson, Beroerte en Dementie. Mijn interesse in de Neurorevalidatie is altijd gebleven en mede daardoor ben ik mij hier verder in gaan ontwikkelen. Afgelopen jaar heb ik de cursus Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen gevolgd en succesvol afgerond. De ziektebeelden die hierbij centraal staan waren: – CVA (beroerte) – De ziekte van Parkinson – Multiple Sclerose (MS) – Dementie. De genoemde ziektebeelden zijn de meest voorkomende CNA. Het aantal mensen met een CNA in Nederland is groot en zal de komende jaren fors toenemen vanwege de vergrijzing.

 

Neurorevalidatie is erop gericht mensen met een neurologische aandoening weer zo goed en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving en de maatschappij te laten functioneren. Participatie staat daarom centraal tijdens de Neurorevalidatie behandeling. Er wordt uitgegaan van de hulpvraag en doelen van de cliënt op de gebieden wonen, arbeid, sport en vrije tijd. Een voorbeeld van een hulpvraag zou kunnen zijn: ‘het verbeteren van het uithoudingsvermogen zodat iemand weer naar de supermarkt kan wandelen’. Of ‘Het leren lopen met een hulpmiddel zodat iemand weer veilig in huis kan bewegen’.

 

Een CNA  kan het dagelijkse leven van patiënten en hun partners ernstig beïnvloeden. De zichtbare maar ook niet zichtbare gevolgen van CNA zijn divers. De klachten van mensen met CNA kunnen te maken hebben met het denken (geheugen, aandacht, concentratie, problemen met plannen en organiseren), het gedrag (karakterverandering), de stemming, het bewegen en de taal (begrijpen en spreken). Zichtbare gevolgen, zoals een verlamming, vallen meteen op maar soms zijn de gevolgen van CNA ook minder zichtbaar. Iemand is sneller geïrriteerd of is eerder vermoeid.

 

Omdat de problemen complex en uiteenlopend van aard zijn, is een specialistische aanpak belangrijk. Er wordt daarom een individueel op de cliënt gericht zorgplan en behandeling opgesteld. Afhankelijk van de hulpvraag kan de behandeling/therapie aan huis of in de praktijk worden gegeven. Binnen de Neurorevalidatie wordt er veel samengewerkt met andere disciplines. Zo kan het voorkomen dat de fysiotherapeut en ergotherapeut samenwerken aan dezelfde hulpvraag. Een multidisciplinaire aanpak is van belang om kwalitatief goede en passende zorg te kunnen bieden om uiteindelijk het beste resultaat te kunnen behalen.

 

 

Wilt u meer weten over Neurorevalidatie en de behandelmogelijkheden bij een specifieke aandoening neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Marlon