Enquêtemoe ???

 

 

Herkent u dat? U heeft een aankoop gedaan in de winkel, of  u heeft een gesprek gehad met een telefoniste van een helpdesk en de volgende dag staat er een enquête op de mail. Er wordt gevraagd naar u ervaringen en of u tevreden bent.

In de huidige tijd met vele middelen voor snelle communicatie , worden we overspoeld met enquêtes.

Wij begrijpen dat u zo af en toe een beetje enquêtemoe bent en de mail dan ook maar snel wegklikt!

 

Toch willen wij u vragen om aan het onderzoek van Qualiview mee te doen!!

 

Na afloop van een behandelperiode in onze praktijk ( of bij ‘chronische’ behandelingen na iedere 20 behandelingen) stuurt Qualiview u een vragenlijst toe via de mail. U kunt deze vragenlijst, volledig anoniem, invullen en u ervaringen delen.

 

Voor onze praktijk is het belangrijk dat deze vragenlijsten ingevuld worden, om zo te kunnen voldoen aan de kwaliteitsnorm van de zorgverzekeraars. Wanneer we namelijk niet aan deze norm voldoen, kunnen we geen zorgverzekeringscontract afsluiten.  Dit betekent voor u dat u uw fysiotherapiebehandeling niet meer geheel/gedeeltelijk vergoed krijgt.

 

Dus vragen wij u:

 

VULT U AUB DE ENQUETE VAN QUALIVIEW VOOR ONS IN?